Caron

Artwork

Josephine Au Bal Negre, 2012
Caron

Josephine Au Bal Negre, 2012

Giclee print on paper after 1927 orig. lithograph poster

4.50 x 3.75 in

$250.00

Josephine Au Bal Negre, 2012
Caron

Josephine Au Bal Negre, 2012

Giclee print on paper after 1927 orig. lithograph poster

4.50 x 3.75 in

$300.00

Josephine Au Bal Negre, 2013
Caron

Josephine Au Bal Negre, 2013

Giclee print on paper after 1927 orig. lithograph poster

4.50 x 3.50 in

$250.00

1
2
3
Caron
Artist